วัฒนธรรมไทย

นางสาวรุ่งอรุณ ปั้นรูป ม. 5/7 เลขที่ 24 นางสาวอัญชลี วิจิตศักดิ์ ม. 5/7 เลขที่ 32 นางสาวอุมาพร จันบัวลา ม.5/7 เลขที่ 34 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ปีการศึกษา 2554

วัฒนธรรมทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี

บน กุมภาพันธ์ 19, 2012

วัฒนธรรมทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี

เช่น การทักทายด้วยการไหว้ มารยาทการกิน การเดิน การแต่งกาย ประเพณีแต่งงาน เป็นต้น

ตัวอย่างวัฒนธรรมทางจารีตและขนมธรรมเนียมประเพณี

ให้ผู้เล่น 2 คน ยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะเป็นประตูโค้ง คนอื่นๆ เกาะไหล่กันลอดใต้โค้งไปเรื่อยๆ สองคนที่เป็นประตูจะร้องเพลงประกอบเวลา แถวลอดใต้โค้งหัวแถวจะต้องเดินอ้อมหลังคนที่เป็นประตูครั้งละหน เมื่อจบเพลงสอง คนที่เป็นประตูจะกระดุกแขนลงกั้นคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่างกลาง คัดออกไป คนข้างหลังต้องระวังตัวให้ดี มิฉะนั้นตนเองต้องออกจากการเล่น ต้องผ่านให้ได้หมดทุกคนจึงจะจบ บทร้องประกอบ “รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้ให้ดี”

ผู้เล่นจะมีจำนวน 5-6 คน เลือกคนที่เล่นเป็น “ปลา” 1 คน ผู้เล่นคนอื่นที่เหลือจะเป็น “โพงพาง” ส่วนผู้เล่นที่เป็นปลาจะถูกผ้าปิดตาไว้แล้วหมุน 3 รอบ ผู้เล่นคนอื่นๆจับมือกันล้อมวงพร้อมกับร้องเพลง เมื่อร้องจบ โพงพางจะถามว่า “ปลาเป็นหรือปลาตาย” หากตอบว่า “ปลาเป็น” ผู้เล่นที่ล้อมวงก็จะขยับตัวหนี ถ้าตอบว่า“ปลาตาย” ผู้เล่นที่ล้อมวงต้องยืนนิ่งๆ เมื่อ “ปลา” จับใครได้ และทายชื่อถูก คนนั้นต้องเป็น “ปลา” แทน

ผู้เล่นจะมีจำนวน 3-4 คน ผู้เล่นจะวางมือบนพื้น แล้วเด็กคนแรกเป็นคนชี้นิ้วไปเรื่อยๆ พร้อมกับร้องเพลง “จ้ำจี้มะเขือเปาะ” เมื่อร้องจบแล้วนิ้วชี้ไปตกที่นิ้วของใคร คนนั้นจะต้องหดนิ้วไว้ในอุ้งมือ จากนั้นก็เริ่มร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆ สุดท้ายนิ้วใครขาดหายไปมากที่สุดจะถือว่าเป็นผู้แพ้

ผู้เล่นมีจำนวน 2 คนขึ้นไป ผู้เล่นแต่ละคนมีเม็ดหินเรียกว่า “หมาก” คนละ 5เม็ด เมื่อเริ่มเล่น ผู้เล่นทุกคนต้อง “ขึ้นร้าน” ก่อน โดยการถือหมากไว้ในมือ จากนั้น ก็โยนขึ้นและรับด้วยหลังมือ ผู้เล่นคนใดสามารถรับได้มากที่สุด จะได้เล่นเป็นคนแรก หมากหนึ่ง โยนหมากขึ้น 1 เม็ด ขณะเดียวกันก็เก็บหมากบนพื้น 1 เม็ด และเก็บหมากทีละเม็ดจนหมด หมากสอง เก็บหมากบนพื้นครั้งละ 2 เม็ด หมากสาม เก็บหมาก 3 เม็ดก่อน แล้วเก็บ 1 เม็ดที่เหลืออีกครั้งหนึ่ง หมากสี่ รวบเก็บหมากบนพื้นครั้งเดียวให้ได้ 4 เม็ด ผู้เล่นคนใดเล่นหมากสี่จบก่อนเป็นผู้ชนะ

ที่มา : http://orance.exteen.com/20071217/entry-3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: